เหล็กสแตนเลสมีโอกาสเกิดสนิมมากน้อยเพียงใด

Stainless steel เป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่มีธาตุเหล็ก แมงกานีส โครเมียม ซิลิคอน คาร์บอน และนิกเกิลกับโมลิบดีนัมในปริมาณที่มาก มันมีชั้นโครเมียมในการต้านทานคราบและการกัดกร่อน เเละช่วยป้องกันความร้อน ความชื้น เเละเคมีภัณฑ์ ทั้งยังมีรูปทรงที่ดีเยี่ยมในการใช้งานในห้องครัว

High Corrosion Resistant Satin​

Introduction It has long been recognized that the surface finish on stainless steel has an important effect on its corrosion resistance.Despite this, the message clearly needs to be reinforced from time to time. The mere specification of 1.4401 (316) type stainless steel for exterior architectural applicationsis not in itself sufficient.Why Surface Finish is Important Directional ‘dull’ Satin finishes are often specified for external architectural applications, but this type of surface finish can exhibit a wide range of surface roughness dependent upon the type of machine "Dry" or "Wet" polishing and grit of the belt that has been used. Coarse polished finishes, with transverse Ra values > 1 micron, will exhibit deep grooves where chloride ions can accumulate and destroy the passive Chromium Oxide film, thereby initiating corrosion attack. In contrast, fine polished finishes with Ra values < 0.5 micron will exhibit clean surfaces, with few sites where chloride ions can accumulate. If a directional polished finish is required, in a coastal/marine situation, it is important that the specification should include a ‘maximum’ transverse surface roughness requirement of 0.5 microns Ra (e.g. a 2K surface finish in EN10088-2). A simple description, such as satin polish, would be insufficient to guarantee a smooth polished finish with good corrosion resistance.Development of a Surface Finish Standard Work carried out in the late 1970’s, at British Steel’s Swinden Laboratories, showed that dull polished finishes on stainless steel (falling within the generic No 4 finish designation of British Standard BS1449 part 2) could exhibit a wide range of surface roughness, with transverse Ra values ranging from 0.2 to 1.5 microns. Scanning Electron Microscopy (SEM) revealed that the samples with a high surface roughness (Ra > 1.0 micron) were heavily damaged by the polishing operation, whilst those with low surface roughness were relatively undamaged, showing only light scoring of the surface.During the mid-1980’s, dull polished finishes were used in a variety of situations, including some prestigious architectural applications. However, it soon became apparent that some of these dull polished finishes had poor corrosion resistance especially when placed at coastal sites. To determine the cause of this variation, British Steel Stainless carried out an extensive program of polishing trials, in conjunction with various stockholders/polishers, using different polishing grits and belt types. Samples from each of these trials were submitted to a 21-day accelerated cyclic salt spray test at Swinden Laboratories. The results clearly showed that surface roughness had a controlling influence on the degree of surface staining with ‘coarse’ polished finishes (Ra > 1.0 micron) showing high levels of staining, whereas ‘smooth’ polished finishes (Ra 1.0 micron) exhibiting considerable surface damage from the polishing treatment. In contrast, the unstained smooth sample (Ra ~ 0.3 micron) showed only minimal surface damage from the polishing operation.As a consequence of this work, a new surface finish description was introduced into BS1449 part 2, from the late 1980’s. This finish was designated as No 5 and, although ostensibly the same as a No 4 finish, it carried an additional requirement that the transverse Ra value should not exceed 0.5 microns.  When the European Standard EN10088-2 was drawn up in the mid 1990’s, the No 5 finish was re-designated as a 2K surface finish, but it still carried the most important requirement that the transverse Ra value should not exceed 0.5 microns.Summary A wide variation in dull polished finishes, on the same grade of stainless steel, was found to give rise to significant differences in corrosion resistance. This led to a programme of work which resulted in the development of well-defined polished finishes, notably the EN 10088-2 2K finish with a specified maximum surface roughness of 0.5 microns Ra.The present-day designer needs to be aware of the importance of surface finish in influencing the corrosion resistance of stainless steel. ​

Watchdog "MAX"​

1000mm. high (430mm. wide and 700mm. long) watchdog "MAX" is designed by our associate Designer Ph.D Paco Garcia Moro.  Hand crafted at our factory from 1.5mm. thick N8 Super Mirror finish Stainless Steel sheets in AISI 304 grade.We think he looks like a German Shepherd, though his "father" Paco is from Spain. MAX can live in house and not ask for food, nor dog walks.He can also stay outside the house, on your lawn, or guard your doors.He is very strong, but harmless, quiet and maintenance free.​

DESIGN TRIMS™ to turn plain surfaces into beauty​

 Our DesignTrims are made from Stainless Steel sheets AISI 304 or AISI 316 grade. Also called Architectural Trims, stainless steel trims.Available in all finishes: Mirror, Hairline, Satin, Vibration,  Bead Blast, etc.In any of our 11 colors of PVD coating.We produce these U-channels with V-cuts, to reduce Radius on edges to 0.5mm. only.Optimal material thickness 1.2mm.Section of U-channel is 12mm. x 6mm. x 12mm., and above.Length can be custom, but usually 2m. or 3m.The Trims are a ready product, no any fabrication required prior to installation - just cut by a jigsaw at 90* or 45* and fit between Tiles, Marble, Glass panels.Also, can be used in Carpentry, Furniture, Kitchens, Bathrooms, etc.Free of charge 15cm. long samples are available.​

3D Stainless Steel Letters for Your Business or Organization​

3D Stainless Steel Letters for Your Business or Organization​

Stainless steel letters and logos are used as reliable forms of signage across the board from
large buildings, offices and businesses to retail outlets, restaurants, schools and warehouses.
Stainless steel lettering ultimately displays a classy look which you don’t get from other
production methods and it denotes permanence, reliability and dependability.

...
...

NEWS

 

HWA LIN STAINLESS STEEL

Call us Click!!

TEL.

Hwa lin © 2020. All Rights Reserved

HWA LIN GREEN VALUE

​All Hwa Lin's production processes are environmentally safe. Our products require minimal maintenance and are 100% recyclable. We strive to keep our  planet clean.

ISO9001

Contact

 

61/271-272 Rama 9 Road, HuayKwang, HuayKwang, Bangkok 10310 Thailand.

Fax: (662) 246-6679 

Design by genius

61/271-272 Rama 9 Road, HuayKwang, HuayKwang, Bangkok 10310 Thailand.

Fax: (662) 246-6679

 

Call us Click!

HWA LIN STAINLESS STEEL

MENU

CALL US

Click!

TEL.