DESIGN TRIMS™ to turn plain surfaces into beauty​

 Our DesignTrims are made from Stainless Steel sheets AISI 304 or AISI 316 grade. Also called Architectural Trims, stainless steel trims.Available in all finishes: Mirror, Hairline, Satin, Vibration,  Bead Blast, etc.In any of our 11 colors of PVD coating.We produce these U-channels with V-cuts, to reduce Radius on edges to 0.5mm. only.Optimal material thickness 1.2mm.Section of U-channel is 12mm. x 6mm. x 12mm., and above.Length can be custom, but usually 2m. or 3m.The Trims are a ready product, no any fabrication required prior to installation - just cut by a jigsaw at 90* or 45* and fit between Tiles, Marble, Glass panels.Also, can be used in Carpentry, Furniture, Kitchens, Bathrooms, etc.Free of charge 15cm. long samples are available.​

บทบาทของเหล็กกล้าไร้สนิมในการก่อสร้างอาคารสูงในปัจจุบัน

เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) ได้รับการนำไปใช้ในวงการก่อสร้างตั้งแต่ตอนที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว และยังคงยืนหยัดในฐานะวัสดุที่สำคัญในการใช้งานจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากลักษณะที่ดูดีและความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน ความร้อน หรือความเย็น

Stainless Steel and Art

Stainless steel is a popular choice for public art, sculptures and outdoor features as it can be welded, machined, bent, and finished with many different surface finishes and color effects.

Surface Finishes of Stainless Steel Sheets​

The surface finishes of stainless steels used in several industrial ambits not always assume a value of exclusively aesthetic type. There is, in fact, an intimate relationship between the finish type and the suitability for withstanding determinate aggressive environments. In general, we can anyway state that the smoother and more compact will be the sheet metal surface, with low roughness values, the higher will be its resistance to corrosion.

ทำไมถึงใช้สแตนเลสในโครงการก่อสร้าง​

คุณลักษณะของสแตนเลสที่สังเกตได้คือการทนต่อการกัดกร่อน มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม และมีลักษณะทางกลศาสตร์ที่ดีทำให้มันเหมาะกับการใช้ในงานสถาปัตยกรรมจำนวนมาก สแตนเลสได้รับความนิยมในคุณภาพและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้กันว่างานผิวสัมผัสก็มีความสำคัญในเรื่องของความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วย การเคลือบผิวที่ด้อยคุณภาพจะสร้างความผิดหวังในเรื่องคุณภาพของสแตนเลสได้ นอกจากนั้นยังมีลวดลายและหรือสีของพื้นผิวมากมายให้เลือกอีก การเคลือบผิวของสแตนเลสอาจมีได้ทั้งแบบผิวด้านสำหรับงานก่อสร้างไปจนถึงแบบเคลือบเงาใส เคลือบหยาบ▪ รีดร้อน ปรับผิวให้นุ่ม ขัดทำความสะอาด▪ รีดเย็น▪ รีดเย็นและรีดบางๆบนเครื่องรีดเคลือบเงา▪ อบสะท้อนแสง เคลือบเงา▪ เคลือบเงาไฟฟ้า▪ เคลือบเงามัน▪ บีดบลาส การออกแบบโครงสร้างของสแตนเลสสแตนเลสจะไม่กร่อน เป็นสนิมหรือผุพังเพราะน้ำเหมือนกับเหล็กทั่วไป แต่สแตนเลสไม่ได้กันสนิมได้เต็มที่เหมือนกับชื่อของมันเห็นได้ชัดในภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ มีความเป็นเกลือสูง หรือสภาพแวดล้อมที่มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี มีระดับคุณภาพและการเคลือบผิวสแตนเลสหลายแบบที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่โลหะนี้จะต้องเจอ สแตนเลสจะใช้ให้เหมาะกับคุณสมบัติของเหล็กและการทนต่อการกัดกร่อนที่ต้องการ สแตนเลสต่างจากเหล็กคาร์บอนตามปริมาณโครเมียมที่มี เหล็กคาร์บอนที่ไม่ได้รับการป้องกันจะเป็นสนิทเมื่อสัมผัสกับอากาศและความชื้นสแตนเลสมีปริมาณโครเมียมที่พอเพียงในการสร้างฟิล์มโครเมียมออกไซด์ ซึ่งจะป้องกันการกัดกร่อนผิวโดยการกันไม่ให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับผิวเหล็กและกันการกัดกร่อนไม่ให้กระจายไปสู่โครงสร้างเหล็กภายใน และเนื่องมาจากการที่ขนาดของไอออนเหล็กและออกไซด์เท่ากันมันจึงยึดมั่นแข็งแรงและคงติดกับพื้นผิว สแตนเลสจะใช้ในอาคารเพราะคุณประโยชน์และความสวยงาม ร้านอาหารและร้านฟาสต์ฟู้ดใช้แผ่นสแตนเลสประดับโครงติดตรึงและเฟอร์นิเจอร์ อาคารสามารถคงรูปลักษณ์ตั้งต้นได้เพราะความทนทานของวัสดุนี้ บำรุงรักษาอย่างไรคุณภาพของการติดตั้งมีผลต่อความทนทานและอายุใช้งานของสแตนเลส ดังนั้นจึงสำคัญมากที่จะทำให้แน่ใจว่าสแตนเลสอยู่ในสภาพที่ดีก่อนการติดตั้ง ปกติแล้วการทำความสะอาดเร็วๆก็เพียงพอก่อนการติดตั้ง อย่างไรก็ตามหากผิวของมันเปื้อนก็ต้องใช้ความใส่ใจมากขึ้น ในงานอย่างงานอวกาศ ยาและอาหาร จะต้องใช้มาตรฐานความสะอาดขั้นสูง จึงจำเป็นต้องใส่ใจการบำรุงรักษาประจำเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อคงคุณภาพและรูปลักษณ์ของโลหะนี้ การบำรุงรักษาที่เหมาะสมช่วยยืดอายุการใช้งานของสแตนเลส ทำไมถึงใช้สแตนเลส?มันได้ถูกใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างมาด้วยดีกว่าเจ็ดสิบปี การใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะคุณประโยชน์ของสแตนเลสที่ดีกว่าวัสดุดั้งเดิมเป็นที่รู้กันมากขึ้น การใช้สแตนเลสทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาและการรังวัดใหม่ในช่วงระหว่างอายุใช้งานของโครงสร้าง แหล่งที่มา: http://allmetalsolutions.co.uk/use-stainless-steel-construction-projects​

...
...

BLOG PAGE

HWA LIN STAINLESS STEEL

(+662) 246-6675, (+662) 246-6676, (+662) 246-6677, (+662) 246-6678​

TEL.
facebook
tweeter
google+

Hwa lin © 2019. All Rights Reserved

HWA LIN GREEN VALUE

​All Hwa Lin's production processes are environmentally safe. Our products require minimal maintenance and are 100% recyclable. We strive to keep our  planet clean.

ISO9001

Contact

61/271-272 Rama 9 Road, HuayKwang, HuayKwang, Bangkok 10310 Thailand.

Tel:  (+662) 246-6675, (+662) 246-6676, (+662) 246-6677, (+662) 246-6678

Fax: (662) 246-6679 

Design by genius

61/271-272 Rama 9 Road, HuayKwang, HuayKwang, Bangkok 10310 Thailand.

Tel:  (662) 246-6675-8

Fax: (662) 246-6679

 

HWA LIN STAINLESS STEEL

MENU

Call Center